About AnaConDa (What is AnaConDa?)


Vad är AnaConDa?AnaConDa (Anaesthetic Conserving Device) är ett administreringssystem utvecklat för administrering av anestesimedel som isofluran och sevofluran till invasivt ventilerade patienter.

AnaConDa består av en liten behållare som placeras i andningskretsen mellan endotrakealtuben och Y-stycket. AnaConDa har en enkel konstruktion som innefattar en unik miniatyrförgasare och en reflektor som gör det möjligt att administrera anestesimedel på ett enkelt, säkert och effektivt sätt.

AnaConDa är avsedd för engångsbruk och måste bytas var 24:e timme eller tidigare vid behov.

Administrering av isofluran eller sevofluran med hjälp av AnaConDa ska endast utföras där det finns komplett utrustning för övervakning av, och stöd för, respiratoriska och kardiovaskulära funktioner. Administreringen får endast utföras av personer med särskild utbildning i att använda inahalationsanestetika.