Products (Gasanalysator)


Field Safety Notice

Ansvarig tillverkare för Multigasanalysator AMG 06, Treaton,
har efter en isolerad reklamation funnit en potentiell instabilitet i mjukvarans algoritm.

Vänligen se  Field Safety Notice (FSN) utfärdat av Treatons kvalitetsavdelning.

Om ni skulle notera instabilitet enligt FSN, ber vi er kontakta
Sedana Medicals kundtjänst för vidare vägledning.

Multigasanalysator
AMG 06

Ref: 943129


Produktbeskrivning

Multigasanalysator AMG 06 är avsedd för kontinuerlig, icke-invasiv övervakning av СО2 samt anestesigaser i exspiratoriska och inspiratoriska gaser.

Utrustningen detekterar också patientens andningsfrekvens (RSP), apné och MAC-index samt mätning av atmosfärstryck under pågående drift.

  • Referensnummer: 943129
  • Användning: anestesiologi, intensivvård, postoperativ vård, långvarig sedering, återupplivning och transport av patienter inom vårdinrättningar.
  • Patientgrupp: Enheten är avsedd för patienter över 3 års ålder.
  • Mätgaser: isofluran, sevofluran, desfluran och CO2.
  • Produktklassificering: Klass IIa
  • Förpackningsenhet: 1

Se “bruksanvisningen” för mer information.