Products (Gasanalysator)


Multigasanalysator
AMG 06

Ref: 943129


Produktbeskrivning

Multigasanalysator AMG 06 är avsedd för kontinuerlig, icke-invasiv övervakning av СО2 samt anestesigaser i exspiratoriska och inspiratoriska gaser.

Utrustningen detekterar också patientens andningsfrekvens (RSP), apné och MAC-index samt mätning av atmosfärstryck under pågående drift.

  • Referensnummer: 943129
  • Användning: anestesiologi, intensivvård, postoperativ vård, långvarig sedering, återupplivning och transport av patienter inom vårdinrättningar.
  • Patientgrupp: Enheten är avsedd för patienter över 3 års ålder.
  • Mätgaser: isofluran, sevofluran, desfluran och CO2.
  • Produktklassificering: Klass IIa
  • Förpackningsenhet: 1

Se “bruksanvisningen” för mer information.