About Us


Om oss

Sedana Medical är ett svenskt medicintekniskt företag som grundades 2005 efter att ha förvärvat AnaConDa från Teleflex. AnaConDa-tekniken utvecklades ursprungligen av Louis Gibeck AB, ett ledande företag inom fuktvärmeväxlare. Våra huvudkontor finns i Danderyd utanför Stockholm och i Irland, där vi har vårt FoU-huvudkontor. Vår verksamhet innefattar utveckling, marknadsföring och försäljning av medicintekniska produkter och läkemedelsutveckling för framtida projekt kring AnaConDa. Anaconda-tekniken ger säker och enkel administrering av flyktiga anestesimedel till invasivt ventilerade patienter. Företagets produktsortiment består av AnaConDa och AnaConDa-S med tillbehör.


Företagets historia


2019
Påbörjar pediatrisk studie IsoCOMFORT
2019
AnaConDa blir godkänt för barn i EU
2019
Påbörjar registrerings­processen i USA
2019
Tecknar distributionsavtal i Indien och Kina
2018
Hälsoekonomisk studie visar fördelar med AnaConDa
2018
AnaConDa får marknads­godkännande i Japan
2018
Öppnar egen försäljning i Storbritannien och Norden
2017
Företaget lanseras på Nasdaq First North
2017
Nya huvudkontoret öppnar i Stockholm
2017
Nya AnaConDa-S lanseras i Europa
2017
KFDA godkänner AnaConDa i Sydkorea
2017
Christer Ahlberg utses till ny CEO
2016
Över 200 000 enheter har använts sedan lanseringen
2015
Studie visar att ettårsmortaliteten är signifikant lägre hos patienter som fått isofluran jämfört med intravenöst sederade patienter
2014
AnaConDa används nu i Kanada, Australien och större delen av Europa
2013
Nytt FoU laboratorium öppnar i Kildare i Irland
2012
Nytt försäljningskontor öppnar i Madrid i Spanien
2008
Studie visar att korttidssedering sevofluran och AnaConDa efter hjärt- och toraxkirurgi ger signifikant kortare ventilationstid och sjukhusvistelse
2007
Sedana etablerar testmarknad i Tyskland
2005
Sedana Medical öppnar kontor i Tyskland
2005
Sedana Medical grundas i Uppsala
1999
AnaConDa används för första gången i Sverige i mitten av 1990-talet och testas kliniskt för första gången

Ledningsgruppen


Johannes Doll
VD och Koncernchef


Susanne Andersson
Finansdirektör

Sylvia Buddenbaum Eriksson
HR direktör

Robert vom Dorp
Direktör Affärsutveckling

Peter Fröberg
Direktör Forskning &
Produktutveckling (CTO)


Stefan Krisch
Direktör Varuflöde
& Produktion

Jens Lindberg
Kommersiell direktör

Peter Sackey
Medicinsk direktör

Jessica Westfal
Direktör för
Regulatory Affairs & QA


Styrelsen


Thomas Eklund
Styrelseordförande


Claus Bjerre
Styrelseledamot &
vice styrelseordförande

Bengt Julander
Styrelseledamot

Ola Magnusson
Styrelseledamot

Eva Walde
Styrelseledamot

Christoffer Rosenblad
Styrelseledamot