About AnaConDa (What is AnaConDa?)


Vad är AnaConDa?AnaConDa (Anaesthetic Conserving Device) är ett administreringssystem utvecklat för administrering av flyktiga anestsimedel som isofluran och sevofluran till invasivt ventilerade patienter.

AnaConDa består av en liten behållare som placeras i luftvägarna mellan endotrakealtuben och Y-stycket. AnaConDas har en enkel konstruktion som innefattar en unik miniatyrförgasare och en reflektor som gör det möjligt att administrera anestesimedel på ett enkelt, säkert och effektivt sätt.

AnaConDa är avsedd för engångsbruk och måste bytas var 24:e timme eller vid behov.

Administrering av isofluran eller sevofluran med hjälp av AnaConDa ska endast utföras där det finns komplett utrustning för övervakning av, och stöd för, respiratoriska och kardiovaskulära funktioner. Administreringen får endast utföras av personer med särskild utbildning i att använda inahalationsanestetika.


AnaConDa är ett mindre komplicerat alternativ till en anestesimaskin. Varken förgasare eller cirkelsystem (CO2-absorber och ventiler) behövs. AnaConDa fungerar med alla typer av ventilatorer och sprutpumpar och leverar ett volatilt anestesimedel lika effektivt som en anestesimaskin med ett färskgasflöde på 1,0–1,2 liter.

Prenumerera på nyheter

Prenumerera och håll dig uppdaterad med senaste nytt om oss, direkt i inkorgen.
Klicka här för att anmäla dig till nyheter