About Us (Company History)


Företagets historia


2017
Företaget lanseras på Nasdaq First North
2017
Nya huvudkontoret öppnar i Stockholm
2017
Nya AnaConDa-S lanseras i Europa
2017
KFDA godkänner AnaConDa i Sydkorea
2017
Christer Ahlberg utses till ny CEO
2016
Över 200 000 enheter har använts sedan lanseringen
2015
Studie visar att ettårsmortaliteten är signifikant lägre hos patienter som fått isofluran jämfört med intravenöst sederade patienter
2014
AnaConDa används nu i Kanada, Australien och större delen av Europa
2013
Nytt FoU laboratorium öppnar i Kildare i Irland
2012
Nytt försäljningskontor öppnar i Madrid i Spanien
2008
Studie visar att korttidssedering sevofluran och AnaConDa efter hjärt- och toraxkirurgi ger signifikant kortare ventilationstid och sjukhusvistelse
2007
Sedana etablerar testmarknad i Tyskland
2005
Sedana Medical öppnar kontor i Tyskland
2005
Sedana Medical grundas i Uppsala
1999
AnaConDa används för första gången i Sverige i mitten av 1990-talet och testas kliniskt för första gången