About Us (Meet The Team)


Ledningsgruppen


Christer Ahlberg
VD och koncernchef


Maria Engström
Finansdirektör

Peter Sackey
Medicinsk direktör

Robert vom Dorp
Försäljningsdirektör

Ron Farrell
Direktör FoU och kvalitet


Styrelsen


Thomas Eklund
Styrelseordförande


Sten Gibeck
Styrelseledamot

Bengt Julander
Styrelseledamot

Ola Magnusson
Styrelseledamot

Eva Walde
Styrelseledamot