About Us (Meet The Team)


Ledningsgruppen


Christer Ahlberg
VD och koncernchef


Maria Engström
Finansdirektör

Peter Sackey
Medicinsk direktör

Robert vom Dorp
Försäljningsdirektör

Donat O’Brien
Chef för tillverkning, supply- och logistik

Ron Farrell
Direktör FoU och kvalitet


Styrelsen


Thomas Eklund
Styrelseordförande


Sten Gibeck
Styrelseledamot

Bengt Julander
Styrelseledamot

Ola Magnusson
Styrelseledamot

Eva Walde
Styrelseledamot