About Us (Meet The Team)


Ledningsgruppen


Johannes Doll
VD och Koncernchef


Susanne Andersson
Finansdirektör

Sylvia Buddenbaum Eriksson
HR direktör

Robert vom Dorp
Direktör Affärsutveckling

Peter Fröberg
Direktör Forskning &
Produktutveckling (CTO)


Stefan Krisch
Direktör Varuflöde
& Produktion

Jens Lindberg
Kommersiell direktör

Peter Sackey
Medicinsk direktör

Jessica Westfal
Direktör för
Regulatory Affairs & QA


Styrelsen


Thomas Eklund
Styrelseordförande


Claus Bjerre
Styrelseledamot &
vice styrelseordförande

Bengt Julander
Styrelseledamot

Ola Magnusson
Styrelseledamot

Eva Walde
Styrelseledamot

Christoffer Rosenblad
Styrelseledamot