Products (AnaConDa syringe)


Tekniska specifikationer

Beskrivning
Anestesimedel Isofluran eller sevofluran
Fyllningsvolym 50 ml
Förvaringstid för fylld spruta Upp till 5 dagar, mörkt och i rumstemperatur.

AnaConDa-spruta

Ref: 26022


Produktbeskrivning

AnaConDa-sprutan är en 50/60 ml-spruta med en unik anslutning som passar anslutningen på tillförselslangen på AnaConDa. Den skall endast användas med CE-märkta sprutpumpar som kan programmeras med inställningar för Sherwood Monoject eller Becton Dickinson Plastipak 50 ml (50/60ml) sprutor. Sprutor kan förfyllas och förvaras i upp till 5 dagar, mörkt och i rumstemperatur. Se alltid till att sprutan är säkert försluten när den inte används.

  • Referensnummer: 26022
  • Användning: Engångsbruk
  • Produktklassificering: Klass IIa
  • Hållbarhet: 5 år från tillverkningsdatum
  • Destruktion: Tomma sprutor kasseras som vanligt sjukhusavfall
  • Förpackningsenhet: 1 förpackning innehåller 25 st AnaConDa-sprutor

Används tillsammans med AnaConDa och AnaConDa-S.
Ref: 26100 / 26050

Se “bruksanvisningen” för mer information.