Products (AnaConDa Syringe)


Tekniska specifikationer

Beskrivning
Anestesimedel Isofluran eller sevofluran
Fyllningsvolym 50 ml
Förvaringstid för fylld spruta Beroende på anestesimedlet, upp till 5 dagar, mörkt och i rumstemperatur.

AnaConDa Spruta

Ref: 26022


Produktbeskrivning

AnaConDa-sprutan är en 50/60 ml-spruta med en unik anslutning som passar anslutningen på tillförselslangen på AnaConDa. Den skall endast användas med CE-märkta sprutpumpar som kan programmeras med inställningar för Monoject och Sherwood Becton Dickinson Plastipak 50 ml (50/60ml) sprutor. Beroende på anestesimedlet kan sprutor förfyllas och förvaras i upp till 5 dagar, mörkt och i rumstemperatur. Se alltid till att sprutan är säkert försluten när den inte används.

  • Referensnummer: 26022
  • Användning: Engångsbruk
  • Produktklassificering: Klass IIa
  • Hållbarhet: 5 år från tillverkningsdatum
  • Destruktion: Tomma sprutor kasseras som vanligt sjukhusavfall
  • Minsta beställningskvantitet: 25 enheter

Används tillsammans med AnaConDa och AnaConDa-S.
Ref: 26100 / 26050