Products (FlurAbsorb accessory kit)


Specifikationer

Innehåll Storlek
Slang 22M x 800 mm
O2-slang 1.8 m
Konnektor 22M/30F
Svivelanslutning 22M/22M 6 mm svivel

FlurAbsorb tillbehörskit

Ref: 26072


Produktbeskrivning

FlurAbsorb tillbehörskit består av fyra olika slangar och anslutningar som kan används för att ansluta FlurAbsorb-filtret till ventilatorn och gasmonitorn.

  • Referensnummer: 26072
  • Användning: En patient
  • Vårdset (Procedure Pack)
  • Hållbarhet: 3 år från tillverkningsdatum
  • Kasseras som vanligt sjukhusavfall
  • Förpackningsenhet: 1 förpackning innehåller 5 st FlurAbsorb tillbehörskit

Avsedd att användas tillsammans med FlurAbsorb Ref: 26096
och FlurAbsorb-S Ref: 26094