Products (Respiratory Gas Monitoring Line)


Specifikationer

Tekniska specifikationer
Längd/inre diameter 2.45 m / 1.2 mm
Anslutningstyp Luer Lock
Anslutning Hane/hane

Samplingsslang för gas

Ref: 3026056


Produktbeskrivning

Denna PVC-monitorslang har en beläggning av LDPE (lågdensitetspolyetylen) på insidan för att förhindra att flyktiga anestesimedel läcker genom slangens vägg.

  • Referensnummer: 3026056
  • Användning: Endast för engångsbruk på patient
  • Produktklassificering: Klass IIa
  • Hållbarhet: 5 år från tillverkningsdatum
  • Destruktion: Vanligt sjukhusavfall
  • Förpackningsenhet: 1 förpackning innehåller 20 st samplingsslangar för gas

Används tillsammans med AnaConDa och AnaConDa-S.
Ref. 26100 / 26050