About AnaConDa (How does AnaConDa work?)


Hur fungerar AnaConDa?


Typisk inställning

AnaConDa används i kombination med en ventilator, en gasmonitor och en sprutpump.

Den specialdesignade AnaConDa-sprutan (unik anslutning) placeras i en standardsprutpump. AnaConDa placeras mellan Y-stycket och endotrakealtuben i andningscirkeln.

Flytande anestesimedel administreras från sprutan genom tillförselslangen till AnaConDa, där medlet förångas inne i enheten.

Den förångade gasen förs med inandningsflödet från ventilatorn till patienten. Gasmonitorn provtar gasen från AnaConDa-porten och visar koncentrationen av anestesimedel i utandningsluften i Fet% eller MAC-värden (som anger koncentrationen av läkemedlet).På grund av AnaConDas unika design adsorberas det mesta av anestesimedlet i utandningsluften av kolfiltret och frisläpps och går tillbaka till patienten vid inandning. Resterande anaestesimedel passerar genom ventilatorn, ut genom utloppet och fångas upp av FlurAbsorb-filtret eller det aktiva gasevakueringssystemet.
Början av utandningen

När utandningen börjar innehåller
luftvägarna anestesimedel och CO2.

Slutet av utandningen

Under utandningen adsorberas det mesta av anestesimedlet
av reflektorn medan CO2 passerar genom den.


Början av inandningen

I början av inandningen förs luft från
ventilatorn och passerar AnaConDa.

Slutet av inandningen

Under inandningen frigörs anestesimedel som
hållits kvar i reflektorn och förs till patienten
tillsammans med nyförångat anestesimedel.